ANNA ALLKIRI, ET HOIDA ÄRA UUS MIGRATSIOONILAINE!

Migratsioonipakt loob võimalused Lähis-Ida ja Aafrika rahvaste massiliseks ümberpaigutamiseks Euroopasse!

Kas annate allkirja?

MIDA SISALDAB MIGRATSIOONIPAKT?

Pakti varjatud ohud

Euroopa Komisjoni poolt 24. septembril 2020 esitletud rände- ja varjupaigalepe sillutab tee avatud uste poliitikale ja massilisele sisserändele Euroopasse.

Migratsioonipaktiga soovib Brüsseli ebademokraatlik, tehnokraatlik eliit rakendada Marrakechi pakti/ÜRO globaalse rändepakti (heakskiidetud 2018. aasta detsembris) juhtmõtteid, millega ekslikult kuulutatakse, et igal inimesel on “õigus rändele”.

“Migrantide turvalisuse tagamise” egiidi all loob Euroopa Liidu rände- ja varjupaigalepe õiguslikud, logistilised ja poliitilised tingimused, mis võimaldavad kolmandatest riikidest pärit sisserändajate massilist ümberasumist Euroopa mandrile. Tuginedes Marrakechi pakti/ÜRO globaalse rändepakti juhtmõtetele, püüab Euroopa Komisjon hõlbustada massilist rännet viisil, mis tooks Euroopasse enneolematul hulgal migrante. Tulemuseks Euroopa koloniseerimine, sellele järgnev destabiliseerumine ning Euroopa rahvaste ja kultuuride lõplik väljasuremine.

Rändepakt on nagu Brežnevi pakike - väliselt müüakse meile häid asju nagu piirikontroll ja inimakaubitsejate peatamine, kuid sisse on peidetud migratsioonikvoodid ja illegaalse migratsiooni muutmine legaalseks, et õhutada suuremat sisserännet Euroopasse.
- Jaak Madison
Avatar
Avatar
Rändepakt on otsene rünnak demokraatia ja rahvusriikide vastu. Iga rahvas peab saama ise otsustada keda, miks, mis tingimustel ja kui palju oma riiki sisse laseb. Rändepaktiga tahetakse riikide suveräänsust ja rahvaste otsustusõigust likvideerida.
- Martin Helme